Groepsaanbod

Kennismakingscursus christelijke meditatie, contemplatie en mystiek.

 
Bedoeld voor :       


hen die hun gebeds / geloofsleven willen verdiepen

hen die zoekende zijn

hen die een innerlijke onrust ervaren: “ er moet toch meer zijn “


In 8 maandelijkse bijeenkomsten van ± 2 uur, in een groep van ± 6 personen, wordt u stapsgewijs de christelijke meditatievorm aangeleerd zoals deze is ontwikkeld door Dr. Daniël van Egmond. Ook maakt u kennis met het mens – wereld – Godsbeeld dat daarbij hoort en dat zo anders is dan de huidige wetenschap ons doet geloven. Per avond krijgt u materiaal uitgereikt om te bestuderen en daarnaast krijgt u oefeningen mee uit diverse tradities.

Na dit jaar is er gelegenheid om verder op weg te gaan, daarvoor kunt u ieder jaar opnieuw intekenen. Een groepsverband is nodig om enthousiast te blijven, om door te gaan als het geloofsleven dor is, maar belangrijk is dat een ieder op zoek gaat naar zijn / haar eigen weg.

Langzaam worden het gebedsleven en de oefenvormen intenser opdat er een transformatieproces van de persoonlijkheid kan plaatsvinden. Tevens is het de bedoeling dat de ziel aan kracht gaat winnen.

Iedere godsdienst draagt een Kern in zich die de uiterlijke kant van het geloof overstijgt. Deze Kern blijft meestal verborgen als er niet naar gezocht wordt. Ook de Christelijke traditie kent zo’n weg, alleen is in de westerse traditie de meditatieve en contemplatieve weg steeds meer op de achtergrond geraakt. Samen met u wil ik zoeken naar de aloude weg van de christelijke mystieke traditie.

Op zoek gaan naar Hem / Haar die ons overstijgt opdat ook in onze ziel liefde, wijsheid en mededogen tot bloei kunnen komen.

Inschrijving:      na een kennismakingsgesprek

Tijd en plaats:   in nader overleg

Kosten:               €  275,- per cursusjaar, incl. materiaal.

 

Het studiemateriaal is afkomstig van de Stichting Arcana. Ik heb toestemming gekregen om gebruik te maken van dit materiaal.

 

Persoonlijk volg ik deze scholingsweg sinds 1999 bij de Stichting Arcana o.l.v. Daniël van Egmond.
Van 2006 t/m 2011 heb ik, bij de Stichting Arcana, de opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd en afgerond.
Deze opleiding is bestemd voor hen die de meditatieve weg willen gaan.

Onlangs is er een artikel verschenen over de cursus in het blad Mirakel. Je vindt het artikel op:

www.katholiekamersfoort.nl

Klik hier voor het sacrament van de stilte, onderdeel van de cursus.