Visie van Hans Snijders

Lichaam en psyche zijn niet alleen verbonden met elkaar, er is ook een voortdurende interactie met de leefomgeving. Lichaam en psyche streven naar een gezonde interne balans, maar er dient ook een goede balans te zijn met de leefomgeving. Vaak wordt deze balans verstoord door lichamelijke, psychische en sociale factoren: een grote werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen. Lichaam, psyche en leefomgeving trachten dan, zowel bewust als onbewust, een nieuw evenwicht tot stand te brengen. Als dit niet lukt, of als dit teveel energie kost, ontstaan er klachten.

Dit kan zich in lichamelijke klachten uiten, zoals: nek- en rugklachten, spier- en gewrichtsklachten, hoofdpijn, algemene vermoeidheid, maag- en buikklachten, benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand door een slechter werkend immuunsysteem.

Dit kan zich ook uiten in psychische klachten, zoals: lusteloosheid, angstgevoelens, overactief zijn, onzekerheid, slaapstoornissen, overal tegen opzien, niet meer kunnen genieten of ontspannen, piekeren, concentratiestoornissen, overmatig eten, roken, alcohol- en koffiegebruik.

Vanzelfsprekend hebben deze klachten invloed op de interactie met je leefomgeving.  In de begeleiding wordt getracht een nieuw, liefst stevig, evenwicht tot stand te brengen, door aandacht te geven aan 3 niveaus, te weten

  • Door het symptoom, de klacht te behandelen
  • Door, indien mogelijk, de oorzaak aan te pakken
  • Door het vergroten van de belastbaarheid

Uitgangspunten:

Ieder mens heeft zijn eigen wijsheid , en heeft datgene in zich wat nodig is om een gezond evenwicht te vinden. Soms heb je een gids nodig.

Klachten hebben zelden één oorzaak, ze worden opgebouwd. Het laatste dat erbij komt is dan de druppel die de emmer doet overlopen, maar wordt wel als de oorzaak van de hele emmer gezien.

Een psycho-somatische klacht zit niet alleen tussen de oren, maar geeft wel degelijk lichamelijke verschijnselen. Indien de oorzaak langer blijft bestaan kunnen de symptomen toenemen, zowel in aantal als in intensiteit. Uiteindelijk kunnen vage buikklachten leiden tot een echte maagzweer, en kan verhoogde spierspanning in de nek-schoudergordel medeveroorzaker zijn van slijtage of zenuwontstekingen.

Je lichaam zelf is erg wijs: gevoelens komen tot uitdrukking via signalen uit je lichaam. We hebben afgeleerd deze signalen te voelen of ernaar  te luisteren, maar het is mogelijk dit opnieuw te leren.

Je lichaam kan overbelast zijn met je verleden. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat je lichaam deel uitmaakt van je onderbewustzijn. Door het losmaken- en laten komt veel energie beschikbaar. Piekeren heeft geen zin, denken wel. Voelen mag ook. Via je lichaam kan je er achter komen hoe je nu met gevoelens omgaat.

Het ontbreken van ‘het ervaren van de zin van het leven’ is een ernstige ziekmakende factor in onze huidige maatschappij.

Ieder gedrag, b.v. in het uiten of juist niet uiten van gevoelens, was ooit in een bepaalde situatie voor jou de beste keus. Je kan nu tot een andere keuze komen.

Het zijn niet zozeer de omstandigheden die je leven bepalen, maar de manier waarop je er mee omgaat.

Door therapie wordt ‘het’ nooit meer zo als vroeger; je gaat steeds meer leven in het hier en nu, je wordt steeds onbevangener door het loslaten van alles wat in je hoofd (en dus ook in je lijf) zit aan oud zeer, oude oordelen, illusies, etc.  Voor mij is dit de gemeenschappelijke as van de humanistische psychologie en spiritualiteit. Zingevingsvragen kunnen dan ook aan de orde komen, op zoek gaan naar de bronnen waaruit je leeft, dat is spiritualiteit, die weg gaan levert je een groei op in mededogen, wijsheid, levenslust, levensmoed, die weg is een levenslange weg.

In mijn benadering is het werken met de energie van liefde een belangrijk onderdeel. We verlangen allemaal naar liefde. Ons verlangen naar liefde is wat ons ten diepste drijft. Vaak moeten we weer leren liefhebben en leren om liefde en intimiteit toe te laten en te ontvangen. Weten dat jij om van te houden bent en dat er van je gehouden wordt, is een wezenlijke en helende ervaring. Het ervaren van liefde geeft levensenergie. Want liefde is de meest natuurlijke vorm van heling.