Methodieken

Mijn uitgangspunt is dat de mens centraal staat en niet zijn probleem. Het aanvaarden zoals hij / zij zich aandient (bevestigingstheorie van Rogers, Terruwe en Veldman).

Vanuit deze aanvaarding kunnen er leerdoelen geformuleerd worden en van daaruit de werkvormen gekozen worden, er vanuit gaande dat in ieder mens een innerlijk kompas aanwezig is.

Werkvormen vanuit het lichaam:

a)      Het ontwikkelen van het lichaamsgevoel

b)      Ontspanning

c)       Het lichaamspantser laten ontdooien door bijvoorbeeld:

 • Diverse massagetechnieken, waaronder de haptonomische massage
 • Bio-energetica
 • Yoga
 • Ademwerk
 • Ontspanningsoefeningen

Uitgangspunt is dat we ieder gevoel serieus nemen. Dit gevoel kan echter zeer belast zijn vanuit het verleden.

 Werkvormen vanuit het denken:

a)      Cognitieve therapie: kloppen mijn  (on)bewuste overtuigingen van waaruit ik leef?

Vanuit andere overtuigingen kan er ook ander gedrag aangeleerd worden.

b)      Diverse meditatietechnieken: om je bewust te woren van de hectiek van jouw gedachten en te leren om er niet meer automatisch in mee te gaan, c.q. in te geloven.

c)       Werkvormen vanuit de Gestalt en NLP.

d)      Inzichtgevende werkvormen: naast inzichtgevende gesprekstechnieken gebruik ik de Transactionele Analyse en zal ik regelmatig literatuur aanreiken om thuis te bestuderen.

Focussen

Dit is het aanleren van een luisterhouding; een luisteren naar het fluisteren van het eigen lichaam. Het is een manier van aandacht geven (luisteren en stil zijn) waardoor onheldere gevoelens van het lichaam ervaren kunnen worden zonder er direct een label op te plakken.

Deze gevoelens worden te vaak onderdrukt door emoties, spanningen, gejaagdheid etc. Het is een manier van luisteren die op zichzelf toegepast kan worden, maar zich ook makkelijk laat inpassen in zowel de gesprekstherapie als de lichaamsgerichte therapie.

Vanuit nieuw ontstane inzichten kunnen werkvormen komen die probleemgericht zijn en bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan ontwikkelingsstadia.

Bijvoorbeeld :

 • losmaken van een symbiotische relatie en het leren aangaan van een gezonde hechting
 • aanraken en aangeraakt worden
 • het voelen van: wat wil ik en wat wil ik niet
 • grenzen voelen / aangeven / verdedigen
 • gevoelens ervaren en uiten
 • steun vragen /geven
 • durven vertrouwen
 • man/vrouw mogen zijn in al zijn/haar kracht, openheid en liefde.

Door de unieke combinatie van opleidingen is het mogelijk tot een heel persoonsgerichte werkwijze te komen.  De begeleiding  kan per persoon en zelfs per sessie verschillen. Voor mij is het vanzelfsprekend dat de diverse werkvormen door elkaar heen worden gebruikt en vloeiend in elkaar overgaan, geheel afhankelijk van de situatie van het hier en nu. Vanzelfsprekend blijft de samen afgesproken doelstelling het uitgangspunt.

Spirituele begeleiding

In mijn begeleiding streef ik  ernaar jou te begeleiden om een mens te worden die steeds meer in het hier en nu kan leven met liefdevolle aandacht.  Een persoon die zijn / haar pantser heeft laten smelten, zijn / haar imago niet meer nodig heeft waardoor de ziel meer kansen krijgt.

Over concrete begeleiding in de spiritualiteit is moeilijk iets te zeggen, want het valt samen met de plek waar jij op dat moment staat en welke weg bij jou past.

Samen zullen we zoeken naar vormen waar jij je goed bij voelt.