Sacrament van de stilte

Aanwezig zijn zoals op onderstaande meditatietekst is een belangrijk onderdeel van de Christelijke scholingsweg.


Sacrament van de stilte

Meditatie en contemplatie

 

Ruimte zijn is: aanwezig zijn zonder enige identificatie.D.w.z.: zonder je te verbinden met de continue stroom van gedachten, gevoelens, beelden, wilsimpulsen en zintuiglijke indrukken.

Open zijn met een helder hoofd, geopend naar de Hemelen om zo de krachten van de Hemelen te kunnen ontvangen.

Open zijn met schone handen, uitreikend naar de ander.

Open zijn met sterke benen, stevig geworteld in de aarde, om zo de krachten van de aarde te kunnen ontvangen.

Open zijn naar voren, onbevangen – vol vertrouwen naar wat komen gaat.

Open zijn naar achteren, weet hebben van de geschiedenis, maar elke pijn, negatieve gevoelens en gedachten steeds meer loslatend.

Open zijn naar rechts, actief in het nu

Open zijn naar links, ontvankelijk in het nu ( beiden liefst in balans )

Met als centrum het mystieke hart, steeds beter in staat Gods liefde te ontvangen en te weerkaatsen.

Door zo ruimte te zijn kan het leven optimaal geleefd worden en volkomen aanvaard worden.

Steeds meer toegroeiend naar “ Niet mijn wil, Heer, maar Uw wil geschiede ”

Zo ruimte zijn is de basis voor werkelijke ont-moeting, gebed, ritueel en sacrament.

Zo ruimte zijn is een onderdeel van een Christelijke scholingsweg.

 

-